Advies

Nood aan advies? Dan bent u altijd welkom in onze kantoren.

De verkoop van onroerend goed is een zaak van en voor professionele makelaars. Mensen die elke dag met hun vak bezig zijn, zowel wat de commerciële kant betreft als de juridische. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor uw vastgoed.

We adviseren u met een professionele waardebepaling of schatting

 

De samenwerking wordt aangegaan en volgende zaken mag u van ons verwachten:

 

Opvragen volgende documenten:

 • Bodemattest
 • Stedenbouwkundige gegevens
 • Kadastrale gegevens
 • EPC-attest
 • Keuringsverslag elektriciteit
 • Asbestattest
 • Postinterventiedossier
 • EPC-attest
 • ....

 

We doen de volledige opvolging van uw dossier van a tot z: 

 • Het volledige verkoopdossier wordt samengesteld
 • Professionele beschrijving vastgoed
 • Professionele foto's van uw eigendom
 • Te koop bord wordt geplaatst
 • Online publiciteit
 • Persoonlijke bezichtingen met kandidaat kopers
 • Solvabiliteitscontrole van de kandidaat koper
 • Elke afspraak wordt met u nabesproken/ u bent altijd op de hoogte
 • Een sluitende verkoopovereenkomst wordt opgesteld

 

 

Maar ook: het correct formuleren van een opschortende of ontbindende voorwaarde erfdienstbaarheden, decretale en conventionele voorkooprechten, rooilijnen, recht van wederinkoop,...

 

We geven informatie inzake hypothecaire kredieten, de gekende registratierechten met hun abattement, verhoogd abattement, renovatie- abbatement, meeneembaarheid via verrekening of teruggave, wederverkoop na 2 jaar en zoveel meer.

Kantoor Jabbeke

Dorpsstraat 42A
8490 Jabbeke

Kantoor Assebroek

Lorreinendreef 82,
8310 Assebroek

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR
BEMIDDELAAR BIV: 507543

BTW: BE0792169405

Derdenrek.: crelan BE77103081293142

BA Verzekering en borgstelling: AXA Belgium NV (Polisnummer: 730.390.160)

 

België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
RPR Gent – afdeling Brugge.
Koninklijk besluit van 27 september 2006
BIV plichtenleer: www.biv.be

 

Onderworpen aan deontologische code van het BIV

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector