Projectmanagement

U bent eigenaar van een projectgrond en wenst een correcte inschatting te maken van de juiste waarde? U wenst zelf een nieuwbouwproject realiseren? Wij helpen u graag doorheen het volledige proces!

Hoe gaan we te werk:

 

 

Analyse en ontwikkelingsstrategie bepalen van uw eigendom:

 

Welke verwachtingen heeft u als klant? Wenst u zelf een project te realiseren of wil u de mogelijkheden te bekijken die uw grond te bieden heeft. Wesnt u uw grond te verkopen of een project te ontwikkelen om te verkopen? Wenst u net een vastgoedportefeuille uit te bouwen met het oog op huuropbrengsten en meerwaarde op termijn? Bent u op zoekt naar een partner in de bouw en staat u open voor een ruil? 

 

Welk type vastgoed wenst u te realiseren? Appartementen, woningen, winkelruimtes, kantoor, kmo-units,...

Hiervoor dient het onroerend goed gescreend te worden op haar ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij starten we telkens vanuit een haalbaarheidsstudie. Deze dient uit te wijzen of het toekomstige project voldoet aan uw vooropgestelde verwachtingen.

 

We maken een analyse op van de sterke en zwakke punten van uw onroerend goed. Dit om het project optimaal te verdedigen bij de vergunningsverlenende overheden. De wetgeving wijzigt constant en maakt het voor niet-professionele ontwikkelaars vaak onmogelijk om door het bos de bomen nog te zien. Vooral de complexiteit is enorm toegenomen. Niet alleen de wettelijke verplichtingen maken het ontwikkelingsproces zwaar, ook de verlangens van de steden of gemeenten en hun medewerkers of beleidsmakers spelen een grote rol in de evolutie van het dossier. Daarnaast dient meer en meer rekening te worden gehouden met buren, de buurt en zelfs de inwoners van aanpalende wijken of gemeenten. Hun stem kan bepalend zijn voor het welslagen van Uw project. Een goede communicatiestrategie staat hierin centraal.

 

 

Na het bekomen van de vergunning dient het project ook gerealiseerd te worden.

 

Hierbij moet rekening gehouden worden met volgende zaken:

-       Opmaken bestekken (meetstaat, lastenboek,...)

-       Partners selecteren: aannemers, architecten, studiebureau’s, landmeters,...

-       Opmaken planning, faseren van de bouw, budget, ....

-       Opvolgen bouwproces

-       Commercialisatie (prijszetting, marketing,...)

-       Opvolgen en begeleiden van klanten

-       …

 

 

Olympia Vastgoed zoekt samen met u naar de beste oplossing.

Kantoor Jabbeke

Dorpsstraat 42A
8490 Jabbeke

Kantoor Assebroek

Lorreinendreef 82,
8310 Assebroek

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR
BEMIDDELAAR BIV: 507543

BTW: BE0792169405

Derdenrek.: crelan BE77103081293142

BA Verzekering en borgstelling: AXA Belgium NV (Polisnummer: 730.390.160)

 

België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
RPR Gent – afdeling Brugge.
Koninklijk besluit van 27 september 2006
BIV plichtenleer: www.biv.be

 

Onderworpen aan deontologische code van het BIV

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector