Asbestattest verplicht vanaf 23/11/2022

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de bouw- en isolatie-industrie gebruikt werd vanwege zijn sterkte en brandwerendheid. Het is echter ook zeer giftig en kan leiden tot longziektes wanneer het inademd wordt. Daarom zijn er strenge regels rond het gebruik en verwijderen van asbest in gebouwen.

In Vlaanderen zijn er sinds 23 november 2022 strengere regels rond het gebruik van asbest in gebouwen. Zo is het verplicht om een asbestattest te hebben wanneer je een woning of gebouw dat voor 2001 gebouwd is, wilt verkopen of verhuren. Deze attesten dienen ervoor om te bepalen of er asbest aanwezig is in het gebouw en zo ja, op welke plaatsen.

Daarnaast is het verboden om asbesthoudende materialen te gebruiken in gebouwen die na 2000 gebouwd zijn. Als je twijfelt over de materialen die in een gebouw aanwezig zijn, kan je informatie vinden in het postinterventiedossier. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is dit dossier verplicht.

Deze regels zijn onderdeel van het Vlaamse asbestafbouwbeleid, dat erop gericht is om zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen in kaart te brengen en te verwijderen.

Wat is het asbestattest en welke stappen moet je doorlopen?

Een asbestattest is een document waarin staat of er asbest aanwezig is in een bepaald gebouw en zo ja, op welke plaatsen. Het attest wordt opgesteld door een erkend deskundige die het gebouw inspecteert op het aanwezige asbest. De inspectie is "niet-destructief", wat betekent dat er geen wanden of vloeren beschadigd worden om ingesloten asbest op te sporen. Soms zijn er kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig, waarbij een laboanalyse kan bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Het asbestattest geeft informatie over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten en hoe de staat van het asbest is. Het geeft ook advies over hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Dit is belangrijk omdat asbest zeer giftig is en kan leiden tot longziektes wanneer het inademd wordt. Als eigenaar van een gebouw is het dus belangrijk om te weten of er asbest aanwezig is en hoe je het veilig kan beheren of verwijderen.

Het is moeilijk om een precieze prijs te geven voor een asbestattest, omdat de kosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het type van het gebouw, de mate van asbestverontreiniging, en het type inspectie dat nodig is.

Een asbestattest kan alleen worden afgegeven na een asbestinventarisatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige moet een verplichte opleiding hebben gevolgd en een examen hebben afgelegd. Als eigenaar van een gebouw kan je een vastgoedmakelaar of notaris inschakelen om een gecertificeerde deskundige aan te stellen voor de inventarisatie.

Het is belangrijk om te weten dat er ook niet-gecertificeerde asbestdeskundigen zijn die asbestinventarisaties uitvoeren, maar die niet bevoegd zijn om een asbestattest af te geven. Deze bedrijven mogen dus geen inventarisaties opstellen voor het asbestattest. Het is aan te raden om zeker te stellen dat de deskundige die je inschakelt een procescertificaat heeft en dat er een opdrachtformulier wordt ondertekend om de afspraken duidelijk vast te leggen.

Kantoor Jabbeke

Dorpsstraat 42A
8490 Jabbeke

Kantoor Assebroek

Lorreinendreef 82,
8310 Assebroek

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR
BEMIDDELAAR BIV: 507543

BTW: BE0792169405

Derdenrek.: crelan BE77103081293142

BA Verzekering en borgstelling: AXA Belgium NV (Polisnummer: 730.390.160)

 

België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
RPR Gent – afdeling Brugge.
Koninklijk besluit van 27 september 2006
BIV plichtenleer: www.biv.be

 

Onderworpen aan deontologische code van het BIV

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector