EPB of EPC

Wat is het verschil tussen EPB en EPC

Er bestaat wel degelijk een verschil tussen een EPB-berekening en een EPC-berekening. EPB staat voor Energie prestatie en Binnenklimaat en EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat.

Een EPB-berekening moet opgesteld worden bij een nieuwbouw project of een verbouwing. Tijdens deze berekening worden de materialen waaruit het gebouw is opgetrokken (bouwstenen, isolatie, ramen, ...) en de installaties (ventilatie, verwarming, warm tapwater, ...) vrij gedetailleerd ingegeven. Op basis hiervan wordt het energieverbruik van het gebouw berekend. Het doel van deze berekening is om te voldoen aan de minimale energie-eisen die vastgelegd zijn in de bouwverordening van het betreffende gebied. De EPB-berekening geeft dus een vrij gedetailleerd beeld van het energieverbruik van een woning.

Een EPC-berekening moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een woning. Deze berekening wordt gemaakt op basis van een bezoek van een energie-verslaggever aan de woning. Deze controleert ondermeer de kwaliteit van de ramen, het bouwjaar, ... en geeft deze gegevens in in een software pakket dat op basis hiervan een analyse maakt en een geschat energieverbruik weergeeft. De EPC-berekening geeft dus een globaal beeld van het energieverbruik van een woning en is bedoeld om potentiële kopers of huurders te informeren over het energieverbruik van de woning.

Het is belangrijk om te weten dat EPB-berekeningen moeten uitgevoerd worden door een EPB-verslaggever. Deze persoon moet een diploma architectuur, industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur hebben. Een EPC-berekening moet uitgevoerd worden door een energieverslaggever type A. Iedereen kan energie-verslaggever type A worden na het volgen van een opleiding.

Het is dus belangrijk om te weten of uw woning nieuwbouw of verbouw is om te bepalen of u een EPB-berekening of EPC nodig heeft. Het is verplicht om een EPB-berekening te laten uitvoeren voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 januari 2006 werd ingediend en voor verbouwde woningen is het verplicht om een EPC te laten opstellen.

Het doel van het opstellen van een EPB-berekening of EPC is om de energieprestatie van een woning te bepalen en om een aantal verplichtingen op te volgen die verbonden zijn aan de verkoop of verhuur van een woning. Zo moet een EPC-certificaat bijvoorbeeld bij de aanvraag van een energielabel worden overlegd en moet de energieprestatie van de woning vermeld worden in de verkoop- of verhuurdocumenten. Het laten opstellen van een EPB-berekening of EPC kan dus nuttig zijn om te bepalen welke energiebesparende maatregelen u kan nemen en om de energieprestatie van uw woning te verbeteren

Kantoor Jabbeke

Dorpsstraat 42A
8490 Jabbeke

Kantoor Assebroek

Lorreinendreef 82,
8310 Assebroek

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR
BEMIDDELAAR BIV: 507543

BTW: BE0792169405

Derdenrek.: crelan BE77103081293142

BA Verzekering en borgstelling: AXA Belgium NV (Polisnummer: 730.390.160)

 

België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
RPR Gent – afdeling Brugge.
Koninklijk besluit van 27 september 2006
BIV plichtenleer: www.biv.be

 

Onderworpen aan deontologische code van het BIV

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector