Registratierechten eigen woning naar 3%

Koopt u in Vlaanderen een huis of appartement om er zelf in te gaan wonen als enige eigen woning? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 daarvoor nog maar 3% registratierechten. Als het gaat om een oude woning die u ingrijpend energiezuiniger maakt, zakken die registratierechten zelfs naar 1%. Voor de aankoop van een tweede of derde woning stijgen de registratierechten dan weer van 10 naar 12%. Wat betekent dat voor u als kandidaat-koper?

Vlaamse regering wil de aankoop van een eigen woning stimuleren en de betaalbaarheid verhogen.

De lagere registratierechten zijn dus alleen van toepassing op de aankoop van een enige en eigen woning, waarbij de koper binnen de twee jaar na aankoop zelf in de woning komt wonen. Wie bijvoorbeeld een tweede verblijf koopt, of een woning koopt om er verhuurd te worden als opbrengsteigendom, zal 12% registratierechten moeten betalen.

Daarnaast kan er ook nog een korting van 1% op de registratierechten worden verkregen voor de aankoop van een oude woning die ingrijpend energiezuiniger wordt gemaakt. In dat geval moet de koper aantonen dat er na aankoop energiebesparende maatregelen zullen worden genomen die minstens gelijk zijn aan het geïnvesteerde bedrag aan registratierechten.

Met de lagere registratierechten wil de Vlaamse regering de aankoop van een eigen woning stimuleren en de betaalbaarheid verhogen. Het is echter belangrijk om op te merken dat de registratierechten maar één onderdeel zijn van de totale aankoopprijs van een woning. Er zijn ook andere kosten te overwegen, zoals notariskosten en energieprestatiecertificaat. Bovendien kan de aanwezigheid van een hypothecaire lening de aankoopprijs van een woning nog verder beïnvloeden. Het is daarom aan te raden om alle factoren grondig te overwegen voordat u besluit om een woning te kopen.

Kantoor Jabbeke

Dorpsstraat 42A
8490 Jabbeke

Kantoor Assebroek

Lorreinendreef 82,
8310 Assebroek

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR
BEMIDDELAAR BIV: 507543

BTW: BE0792169405

Derdenrek.: crelan BE77103081293142

BA Verzekering en borgstelling: AXA Belgium NV (Polisnummer: 730.390.160)

 

België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
RPR Gent – afdeling Brugge.
Koninklijk besluit van 27 september 2006
BIV plichtenleer: www.biv.be

 

Onderworpen aan deontologische code van het BIV

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector